Эл аралык Борбордук Азия симпозиуму

“Миграция, Жакырчылык жана иденттүүлүк”

17-20 Апрель 2018 -ж. - Бишкек

 

Дүйнөлүк тарыхтын дээрлик бардык мезгилдеринде ар кандай түрдө пайда болгон миграция толкундары кыска убакыттын ичинде көптөгөн аймактарга таасирин тийгизген жана жалпы коомдук түзүлүштү өзгөрткөн. Андыктан, миграция тарыхтагы чукул бурулуштардын себептери арасында орун алат. Бүгүнкү күнгө чейин оң же терс кесепеттери тийип келген миграция, мамлекеттерди ойлондурган жана чечим издөөгө түрткү берген маселелердин бири болуп саналат. Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болгон жакырчылык, табигый кырсыктар, жарандык согуштар, аймактык чыр-чатактар ж.б. ушул сыяктуу маселелер дүйнө жүзү боюнча адамдарды жашаган жеринен көчүүгө аргасыз кылган себептердин арасында орун алат. Биполярдык системанын кыйрашы менен эл аралык аренада көз карандысыздыкка жетишкен кээ бир Борбордук Азия мамлекеттеринин эл аралык аренада жаңы түзүлгөн абалга ылайыкташуусу жана адаптация болуусу зор чоң мааниге ээ болсо да, бул мамлекеттерде пайда болгон миграция толкундары жаңы көйгөйлөргө өбөлгө түздү. Кыска убакыт аралыгында, Борбордук Азия мамлекеттери өз ара же башка аймактарга болгон чоң деңгээлдеги миграция толкундары менен таанышты. Ошондой эле, миграциянын себептери менен бирге мигранттар жайгашкан мамлекеттердеги иденттүүлүк көйгөйлөрү да чечиле турган маселелердин бири болуп саналат.

Азыркы дүйнөлүк система алкагында бул көйгөйлөрдүн чечилишинин мүмкүн эмес экендиги көрүнүп турат. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттердин өз чек арасын көзөмөлдөө үчүн жасаган аракеттери, миграция пайда болгон аймактардагы чыр-чатактарды токтотуу, жакырчылыкты азайтуу же болбосо ушуларга окшош башка маселелерди жок кылууга багытталган эмес. Мындай жагдайда бул маселелердин чечилиши кыйынчылык жаратууда. Бул максатта пландаштырылган эл аралык «Борбордук азия» симпозиуму: «жакырчылык, миграция жана иденттүүлүк» аттуу симпозиум, адамзаттын тарыхындай байыркы болгон ушул коомдук маселе боюнча серепчилер жана окумуштуулар арасында тийешелүү талкуулардын кайрадан жүргүзүлүшүнө негиз болот. Симпозиумдун жыйынтыгында, топтолгон маалымат жана изилдөөлөрдү коомго таратуу жана аларды симпозиумдун макалалар жыйнагында жарыялоо, ошондой эле жогоруда белгиленген көйгөйлөрдүн чечилишине тиешелүү пикирлерди жана сунуштарды иштеп чыгуу максаты белгиленген.

Урматтоо менен,

 

Доц. Др. Метин Аксой

КТМУ, Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн башчысы

Симпозиумду уюштуруу комитетинин төрагасы.

 

 

 

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg
AHX Addiction Help