УЮШТУРУУЧУ МЕКЕМЕЛЕР

Кыргыз-Түрк «Манас» университети Селчук университети Караманоглу Мехметбей университети  Йылдырым Беязыт  университети Дипломатичесская Академия МИД КР


 КОЛДОГОН МЕКЕМЕЛЕР

   


                                                

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg
AHX Addiction Help