• Макала жиберүү жана катышуу

  * Макала жиберүү, симпозиум сайтындагы формалар аркылуу жүргүзүлөт.

  * Катышуучулардын макалалары симпозиумдун негизги темаларына тиешелүү болуш керек жана аларды симпозиумдун иш тартибинде белгиленген даталарды эске алуу менен жиберилиш керек.

  * Презентацияга кабыл алынган макалалардын толук тексттери симпозиумдун сайтында жарыяланышы максатталган. Андыктан катышуучулардын макалаларды алдын ала окуп талкууларга активдүү катышуулары күтүлүүдө.

  * Мындан тышкары, презентация кылынган макалалардын толук тексттери симпозиум жыйнагында алдын ала жарыяланышы үчүн өзүнчө иш жүргүзүлөт. Андыктан, катышуучулардын симпозиумдун иш тартибинде белгиленген даталарды эске алуулары аябай маанилүү.

   * Катышуу акысы 1500 сом (Кыргызстан жарандары үчүн). 

  Катышуу акысын симпозиумдун каттоосу учурунда берүүгө болот.

          1500 сомдун ичинде:

 • Сертификат
 • Докладдар китеби
 • кофе брейк
 • эки күн түшкү тамак
 • Гала кечеси (кечки тамак)
 • Социалдык программа
Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg
AHX Addiction Help