Жарыялоо :25 октябрь 2017 
Тезистерди тапшыруу үчүн акыркы күн :25 январь 2018
Кабыл алынган макалаларды жарыялоо    : 05 февраль 2018
Каттоо үчүн акыркы күн : 23 февраль 2018
Макалалардын толук тексттерин тапшыруу үчүн акыркы күн : 11 апрель 2018
Симпозиумдун программасын жарыялоо : 5 апрель 2018
   

 

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg
AHX Addiction Help