Bu kapsamda şu konu başlıklarındaki bildirilere öncelik verilecektir:
Orta Asya’da;
•    Küreselleşme
•    Göç
•    Kimlik
•    Yoksulluk
•    Ulus-Devlet
•    Ekonomi
•    Entegrasyon
•    Eğitim
•    Din
•    Güvenlik
•    Politik Koşullar ve Sosyal Yapı
•    Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
•    Yenilik, Sanayileşme ve Kalkınma

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg
AHX Addiction Help