I. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu

DÜZENLEYEN KURUMLAR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Selçuk Üniversitesi  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Kırgızistan Diplomasi Akademisi


 DESTEKLEYEN KURUMLAR

   


                                                

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg
AHX Addiction Help