Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Metin AKSOY- Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ - Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AY – Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Azamat KARAGULOV, Kırgızistan Diplomasi Akademisi

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Sebahattin BALCI /Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN / Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Metin DOĞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Çinara ADAMKULOVA / Kırgızistan Diplomasi Akademisi

 

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Anvarbek MOKEYEV / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Birol AKGÜN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri UNAN/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU/ Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret KARAPINAR / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat SEKMEN/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk ALKAN / İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Ludwig SCHMAHL/ University of Legnica

Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Çemrek/Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa AYDIN / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Recai Aydın / Saraybosna Üniversitesi

Prof. Dr. Sait GEZGİN/Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Selman TÜRKER/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriya MIZRAK / Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki KARA/ Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Adem GÖLEÇ/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU / Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT / Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Damira CAPAROVA /  Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Doç. Dr. Emrah AKBAŞ / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan GÜL/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ARIKAN/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Lütfi SUNAR/İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ERTEKİN/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Taalaybek ABDİEV/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Zekeriya MIZRAK/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali DADAN/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Zafer SAĞIROĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cunus GANİYEV /  Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Damira BAYGONUŞEVA /  Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Erman AKILLI / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan BOZBAŞ/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİR / Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV /  Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut ERDOĞAN/ Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUTAŞ/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Bürkan SERBEST/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cüneyt ÖZŞAHİN/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Pawel KOBES/ University of Krakow

Yrd. Doç. Dr. Raziyahan ABDİYEVA /  Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA / Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Sevcan GÜLEÇ SOLAK / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şerife PEKKÜÇÜKŞEN / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zerrin SAVAŞAN/ Selçuk Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Altınbek COLDOŞOV/ Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Asel DOOLOTKELDIEVA / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Meerim ORUZBEKOVA / Kırgızistan Diplomasi Akademisi

Sekreterya

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAMAN / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Arş. Gör. Ediliya ABDIKADIROVA / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg