Bildiri Çağrısı : 25 Ekim 2017
Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün : 25 Ocak 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması       : 05 Şubat 2018
Kayıt için son gün : 23 Şubat 2018
Geçici Programın İlanı : 2 Mart 2018
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün : 9 Mart 2018
Sempozyum Programının İlanı : 5 Nisan 2018

 

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg