Bu kapsamda şu konu başlıklarındaki bildirilere öncelik verilecektir:
Orta Asya’da;
•    Küreselleşme
•    Göç
•    Kimlik
•    Yoksulluk
•    Ulus-Devlet
•    Ekonomi
•    Entegrasyon
•    Eğitim
•    Din
•    Güvenlik
•    Politik Koşullar ve Sosyal Yapı
•    Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
•    Yenilik, Sanayileşme ve Kalkınma
Fakat aşağıdaki temel bilim alanlarında da Orta Asya Ülkeleri ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:
•    Uluslararası ilişkiler
•    Siyaset Bilimi
•    Hukuk
•    Tarih
•    Kamu Yönetimi
•    Sosyoloji
•    Felsefe
•    Psikoloji
•    İktisat
•    İşletme
•    Etik ve Ahlaki Değerler
•    Dil ve Edebiyat

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg